Posiadacz konta : Dane personalne Uzupełniając aplikację proszę używać tylko łacińskich liter bez polskich znaków

Posiadacz konta : Dane kontaktowe

To the attention of US residents

Pursuant to changes in regulation, Dukascopy Europe IBS AS does not trade live with US residents who do not qualify as "Eligible Contract Participant" (ECP) as defined under Section 1A of the Commodity Exchange Act. If you are a US resident but not an ECP, you can trade with Dukascopy prices and technology by opening a JForex account with one of Dukascopy's White Label partners

Do wiadomości rezydentów Japonii

Zgodnie z obecnymi regulacjami, Dukascopy Europe IBS AS nie otwiera kont handlowych Live rezydentom Japonii. Jeżeli jest Pan/Pani rezydentem Japonii, może Pan/Pani handlować używając cen i technologii Dukascopy otwierając konto JForex z jednym z partnerów White Label Dukascopy

Do wiadomości japońskich rezydentów

Please note that residents of Japan can apply for account opening only via new subsidiary company of Dukascopy Bank SA - Dukascopy Japan K.K.
For more details please visit website: www.dukascopy.jp

日本在住者の皆様へ

日本国内に居住されている方は、Dukascopy Bank SA の子会社であるデューカスコピー・ジャパン株式会社でのみ口座開設の申込みが可能です。
更なる詳細に関しましては、デューカスコピー・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください: www.dukascopy.jp

Informujemy, że Dukascopy Europe nie świadczy usług dla wybranego kraju rezydencji.

Proszę poinformować Dukascopy Europe IBS AS o jakichkolwiek zmianach.

Posiadacz konta : Status of US Person

To the attention of US citizens

Pursuant to current regulation, Dukascopy Europe IBS AS does not trade live with US residents, including “Green Card” holders, who are not "Eligible Contract Participant"

Do wiadomości obywateli i rezydentów USA

Proszę wybrać, aby kontynuować aplikację z Dukascopy Europe IBS AS:

Posiadacz konta : Aktywność zawodowa Uzupełniając aplikację proszę używać tylko łacińskich liter bez polskich znaków

Proszę podać dane ostatniego zatrudnienia lub ostatniej działalności gospodarczej:

Posiadacz konta : Profil inwestycyjny

Wybrano status zawodowy "bezrobotny" oraz brak zatrudnienia lub działalności gospodarczej w przeszłości. Ze względu na przepisy i regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy jesteśmy zobowiązani zidentyfikować legalne pochodzenie Państwa środków. Proszę poniżej dokładnie opisać źródło swojej inwestycji podając np. darowizny, spadki, sprzedaż aktywów lub inne legalne źródła środków, które zamierzacie Państwo zainwestować. Jeżeli pracowali Państwo w przeszłości lub prowadzili działalność gospodarczą i inwestowane środki pochodzą z tego źródła, proszę poprawić odpowiedź powyżej i podać odpowiednie dane.

Proszę poświęcić chwilę na opisanie przeszłej i obecnej działalności dochodowej, która wpłynęła na poziom deklarowanego majątku i przychodów. Proszę dodać nazwy firm gdzie Państwo pracowali lub, które Państwo posiadali, wraz z podaniem zakresu działalności, ich rozmiaru pod względem obrotów i liczby pracowników, oraz państwa obowiązków. Proszę podać również kraje swojej działalności.

Politically exposed person (PEP) is a natural person who

  1. is entrusted with one of the following prominent public functions in another member state or a third country: the head of the state, a member of the parliament, the head of the government, a minister, a deputy minister or an assistant minister, a state secretary, a judge of the supreme court, a judge of the constitutional court, a board or a council member of the court of auditors, a member of the council or of the board of a central bank, an ambassador, a charge d'affaires, a high-ranking officer of the armed forces, a member of the council or of the board of a state-owned capital company, as well as a person who has resigned from the position of a prominent public function within one year;
  2. is a parent, a spouse and a person equivalent to a spouse, a child, his/her spouse or a person equivalent to a spouse of the persons referred to in Paragraph 1 hereof. A person shall be treated as equivalent to a spouse provided that the laws of the respective country contain a provision for such status;
  3. is publicly known to have a business relationship with any person referred to in Paragraph 1 hereof or a joint ownership with such person of the share capital in a commercial company, and a natural person that is a sole owner of a legal arrangement that is known to be established for the benefit de facto of any person referred to in Paragraph 1 hereof.

Beneficjenci Rzeczywiści Uzupełniając aplikację proszę używać tylko łacińskich liter bez polskich znaków

Beneficjent rzeczywisty jest właścicielem środków inwestowanych w Dukascopy.
Dukascopy Europe IBS AS musi wiedzieć czy wpływające środki należą do Posiadacza Konta, czy też do osób trzecich.

Posiadacz konta deklaruje, że:

Proszę zaaplikować o konto wspólne lub jeżeli jest więcej niż dwóch beneficjentów rzeczywistych, proszę napisać do nas na info@dukascopy.eu w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Posiadacz konta zobowiązuje się do poinformowania Dukascopy Europe IBS AS niezwłocznie i z własnej inicjatywy o jakichkolwiek zmianach. Świadome wprowadzenie nieprawdziwych informacji w tym formularzu może być przestępstwem.

Końcowe informacje

Rezygnacja z poufności danych

W celu świadczenia wsparcia technicznego oraz zapewnienia funkcjonalności platformy, Posiadacz Konta upoważnia Dukascopy Europe IBS AS do informowania w formie ustnej lub pisemnej, przekazywania dokumentów i/lub dostarczania elektronicznego dostępu do Państwa danych dowolnemu pracownikowi Dukascopy Bank S.A. (oraz jego zagranicznych spółek zależnych, oddziałów, przedstawicielstw, i/lub podmiotów stowarzyszonych) w zakresie dowolnych spraw związanych z rachunkami Posiadacza Konta w Dukascopy Europe IBS AS i zwalnia Dukascopy Europe IBS AS z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych do mojego/naszego Zewnętrznego Dostawcy Usług:

Wyrażam(y) zgodę na przekazanie przez Dukascopy Europe IBS AS wybranemu przeze mnie/nas Zewnętrznemu Dostawcy Usług informacji na temat mojego/naszego procesu rejestracji w Dukascopy Europe IBS AS. Dostawca Usług może w szczególności chcieć wiedzieć czy proces otwarcia konta jest w trakcie lub czy konto zostało już otwarte w Dukascopy Europe IBS AS, czy konto zostało już zasilone środkami oraz czy dokument Trading Power of Attorney lub Service Fee Instruction został już podpisany na rzecz Dostawcy Usług. Wyrażam(y) zgodę na takie ujawnienie oraz zwalniam(y) Dukascopy Europe IBS AS z jakiejkolwiek odpowiedzialności na mocy praw obowiązujących w tym zakresie.

Lista dokumentów

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami, które będą regulować relacje między nami i Państwem. W późniejszym kroku, podczas podpisywania umowy na odległość, klient powinien zaakceptować poniższe dokumenty: Terms and Conditions, Order Execution Policy, Conflict of Interests Prevention Policy, Risks in Derivatives Trading on SWFX Swiss Forex Marketplace, Dispute Resolution Procedure, Tariffs. Dokumenty te są dostępne (również do pobrania) na naszej stronie internetowej.

 
Czy na pewno chcesz przerwać proces aplikacji? Wszystkie informacje zostaną utracone. - wybierz - You have to accept Swiss Banking Secrecy Waiver W toku... Krok Poprzedni Następny Wyślij aplikację W toku Proszę wybrać przynajmniej jedną opcję E-mail powinien się zgadzać Please define your status Please define your status Proszę określić status Please define Status of US Person Please define US resident status Adres e-mail drugiego Posiadacza Konta musi różnić się od adresu e-mail pierwszego Posiadacza Konta Current account Konto handlowe Forex/CFD Konto do handlu opcjami binarnymi Kod zewnętrznego dostawcy usług Konto zarządzane Forex Kod Zewnętrznego zarządzającego usuń Proszę wybrać przynajmniej jedno konto Można wybrać do 3 kont, tylko jedno konto w danej walucie. Aby otworzyć więcej kont w przyszłości, proszę skontaktować się ze swoim Account Managerem. Proszę zdefiniować kod zewnętrznego dostawcy usług Kod zewnętrznego dostawcy usług nie istnieje Można wybrać do 3 kont do handlu opcjami binarnymi, tylko jedno konto w danej walucie. Aby otworzyć więcej kont w przyszłości, proszę skontaktować się ze swoim Account Managerem. Kod Zewnętrznego zarządzającego nie istnieje Konto handlowe Metatrader4 You can choose up to 3 Metartader4 accounts, only one Metartader4 account per particular currency. To open more Metartader4 accounts in the future, please contact your Account Manager